Nowości prawnicze w księgarni prawoo.pl

Najbardziej popularne produkty

Nowości prawnicze dla prawników

2020-04-08
Kodeks pracy Komentarz Sobczyk + Aneks do specustawy COVID-19 najnowszy komentarz do kodeksu pracy wraz z aneksem do specustawy

Komentarz zawiera w formie aneksu omówienie nowych regulacji dotyczących prawa pracy wynikających ze specustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z

2020-04-08
System prawa ubezpieczeń społecznych Tom I Część ogólna

Tom I Systemu prawa ubezpieczeń społecznych podejmuje zagadnienia z ogólnej teorii prawa ubezpieczeń społecznych. Przemiany modelu ubezpieczeń społecznych, jakie miały miejsce po 1998 r., a także liczne nowelizacje ustaw z nim związanych, których celem było poszukiwanie optymalnych rozwiązań gwarant

2020-04-08
Budownictwo ujednolicone przepisy stan prawny 6 marca 2020 roku

Książka wyd. Legis na 2020 rok przydatna podczas przygotowywania się do egzaminu na uprawnienia budowlane podzielona jest na dziesięć głównych działów i zawiera nową ustawę - Prawo budowlane ze zmianami wchodzącymi w życie we wrześniu 2020 roku:1. Ustawa - Prawo budowlane2. Warunki technic

2020-04-08
Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej

Szczegółowe opracowanie przedstawia zagadnienia rachunkowości i analizy finansowej organów finansowych państwa i jednostek samorządu terytorialnego, związków metropolitalnych, jednostek budżetowych działających w podsektorze rządowym i samorządowym oraz samorządowych zakładów budżetowych. Zagad