Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego , płyta CD

Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego , płyta CD
Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego , płyta CD

Głównym zadaniem sekretarza gminy, wynikającym z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym, jest organizacja pracy urzędu (zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, w tym prawidłowy obieg dokumentów, rozpatrywanie skarg i wniosków itp.). Nie jest to samodzielna kompetencja, bowiem za określenie organizacji i zasad funkcjonowania urzędu odpowiedzialny jest wójt. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym stanowią jednak, że wójt może powierzyć prowadzenie okr


Zobacz więcej
1
Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego + płyta CD

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *