Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego komentarz

Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego komentarz
Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego komentarz

Rachunkowość budżetu JST stanowi integralną część rachunkowości prowadzonej w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim. W opisie konta 130 określono, że konto to może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu JST. Niestety, takie rozwiązanie nie zostało uwzględnione w opisie kont budżetu służących do ewidencji tego typu operacji. W opisie kont dla budżetów JST


Zobacz więcej
1
Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego komentarz

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *