Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych
Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w podziale na problemy ewidencyjne występujące w tych jednostkach, z uwzględnieniem zmian jakie wprowadziło nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednost


Zobacz więcej
1
Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *