Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce według polskiego prawa bilansowego

Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce według polskiego prawa bilansowego
Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce według polskiego prawa bilansowego

<p> Rachunkowość finansowa jest {podstawowym|zasadniczym|kluczowym|elementarnym} ogniwem rachunkowości, jako dyscypliny naukowej i praktycznej. </p> <p> Potrzebie ciągłej aktualizacji {wiedzy|znajomości|informacji} w zakresie rachunkowości wychodzi {naprzeciw|naprzeciwko|vis-a-vis} niniejsze opracowanie, w którym przedstawiono wszelkie zmiany, wynikające ze znowelizowanego {prawa|<em>prawa</em>|<strong>prawa</strong>} bilansowego. Zamiarem autore


Zobacz więcej
1
Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce według polskiego prawa bilansowego

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *